top of page
搜尋
  • 教無類

孩子自殺問題今日既文章係有聲post,大家可以帶上耳機收聽,

有關 THE CEPT 一直關注孩童自殺問題,

這段錄音是取自五年前的教育事務委員會的公聽會一名社工的發言。


大家無睇錯係五年前,五年後既今日是否再無孩童自殺?

好可惜並唔係而且仲係幾何級數上升。


每一篇文章旨在家長關注多關懷自己孩子多過叫大家俾錢嚟參加 THE CEPT 既課程,有陣時會接到家長查詢問我哋課程會唔會好危險呀,其實真係想藉著呢個機會同大家講,我哋既課程危險唔過學校,留意!並唔係話學校唔好,一間好既學校絕對會有好好既教育體驗,傳統教育如果用錯方法對小孩既傷害絕對係心理、心靈創傷係永久性傷害,反之參加 THE CEPT 課程假如真係不幸整親既傷口都會有好既一日,當然我哋絕對唔會容許小孩喺課程中有任何意外。


另外,懇請各位爸爸媽咪多關注孩子既身心問題,

假如你係幫孩子塞滿整個星期既行程,又功課又操測驗劵又跆拳道又彈琴又珠心算又記憶班等等等等等等等....請暫停一下,多了解孩子既需要俾機會孩子表達佢想要啲乜,爸爸媽咪唔好將孩子放喺學校與家長中間,雙重壓力好易成為孩子自殺既幫兇。


藉著文章希望大家正視,你可以向左撥以了解近期孩子既自殺個案,上個月10月至少有三宗孩童自殺。


作為教育者要絕對以孩子既意願、安全、體驗、身心靈健康發展為依歸,教育係對人既一項使命,以生命影響生命,我們責無旁貸。

4 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comentários


bottom of page