top of page
搜尋
  • 教無類

教仔應否打仔?(續)上星期諗住大家會留言分享下, 點知無...哈哈哈哈哈!

唔緊要啦!等小編分享下啦,其實打仔真係教唔到仔㗎,


首先爸爸媽咪生既小朋友係人類,人類之所以係人類因為人類有文明,打打殺殺從來都係低一個層次既手法,除非爸爸媽咪係當自己既仔女係寵物(貓貓狗狗)咁養啦,否則真係唔駛用到打既手法去「教」小朋友,唔用打其實仲有好多其他方法去教育小朋友,如果小朋友成日重複犯錯的話 爸媽有打既念頭,不妨打仔前諗下有冇咁既需要、有冇其他更好既方法,如果諗唔到更好既方法,又不妨WhatsApp 我哋一齊諗下,點樣將小朋友教好吧🥰


6 次查看0 則留言

Comments


bottom of page