top of page
搜尋
  • 教無類

教仔應否打仔?記得細細個一做曳嘢就會被爸爸媽咪打到上天、唔知大家有無類似經歷呢?不如大家又分享下童年難忘經歷丫🤪


生活在不同年代,就有不同嘅經歷和體會,有些話題卻歷久常新。


做咗爹哋媽咪既你,角色唔同咗,對打仔又有冇意見呢?


嗱!唔好怕羞,不妨分享下!

2 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page